DESCRIPCIÓ

Programa Suport en accions comunitàries i grupals. I suport individual per reforç educatiu.


ÁMBIT

Social, Educatiu, comunitari


LLOC

Camp d’en Serralta Son Rapinya


DIA I HORA

ACTIVITATS PUNTUALS DURANT TOT L’ANY (horari depenent de l’activitat)

ACTIVITATS FIXES: Camp d’en Serralta: Dimarts i dijous 17.30-19.30 Son Rapinya: Dimarts i dijous 16.30-19.00 (Primària) Son Rapinya: Dimarts i dijous 17.00- 19.30 (Secundària)  


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Infants i joves des de 4 a 17 anys menors de les diferents barriades.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Joves majors de 18 anys i adults amb facilitat de tracte amb infants i adolescents. Amb formació en l’àmbit educatiu o social i amb experiència prèvia fent activitats amb menors.


FUNCIONS

Suport en accions comunitàries i grupals. Suport individual per reforç educatiu.


ACTIVITATS

Acompanyament i suport als professionals que duen a terme diferents accions comunitàries (festes, trobades, sortides, activitats…). Muntatge, preparació, duta a terme i recollida. Suport individual a diferents espais on es duu a terme reforç escolar per a les diferents etapes educatives..