DESCRIPCIÓ

Complementar les activitats i suport de persones amb discapacitat intel·lectual en procés de millora de la ocupabilitat i gestions quotidianes


ÁMBIT

Social, Educatiu


LLOC

Seus de Mater a Palma i Inca 


DIA I HORA

De dilluns a divendres de 8:30 a 16:30h

 


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones amb discapacitat intel·lectual en processos formatius i de millora de l’empleat


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones amb ganes de realitzar una acció voluntària dirigida a millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual adaptant-se a les necessitats de suport que es requereixen.
Persones amb capacitat per acompanyar, recolzar, motivar i fomentar l’autonomia en processos d’inclusió.
Proporcionar vínculos socials afectius a usuaris/as amb poques relacions socials o d’aïllament o situació d’institucionalització en un entorn residencial.


FUNCIONS

Complementar els plans de treball de les persones.
Participar en accions grupals amb els professionals del servei.
Millorar les habilitats sociolaborals dels usuaris del servei.
Reduir la bretxa digital en matèria de recerca d’ocupació.


ACTIVITATS

Reforç escolar, suport administratiu, suport per a treure’s el carnet de conduir, acompanyaments per a tramitar documentació, acompanyament d’activitats d’oci i temps lliure…