DESCRIPCIÓ

Programa per 


ÁMBIT

Social, Oci i temps lliure, Educatiu


LLOC

Centre Mater Palma (C/ Francesc Julià) i Costitx


DIA I HORA

De dilluns a divendres de 9 a 16h.

 


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones amb discapacitat física, intel·lectual i del desenvolupament >65% que poden tenir unes necessitats de suport extens.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones amb ganes de realitzar una acció voluntària dirigida a millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual adaptant-se a les necessitats de suport que es requereixen.
Persones amb capacitat per acompanyar, recolzar, motivar i fomentar l’autonomia en processos d’inclusió.
Proporcionar vínculos socials afectius a usuaris/as amb poques relacions socials o d’aïllament o situació d’institucionalització en un entorn residencial.


FUNCIONS

Complementar i donar suport a les activitats programades, atendre i donar suport als usuaris del servei. Participar en les activitats de sortides a la comunitat, realitzant el suport a la persona usuaria durant les sortides a la comunitat, acompanyament, conversació, suport per pujar al transport, passejar etc.
Organitzar i impartir tallers, segons coneixements de la persona voluntària (expressió artística, musicoterapia…).


ACTIVITATS

Activitats de la vida diaria, comunicació, benestar emocional, desenvolupament personal, relacions socials i afectives, inclusió i participació social, oci, drets i qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat de la vida de la persona.