DESCRIPCIÓ

Suport d’activitats educatives d’infants i joves amb diversitat funcional


ÁMBIT

Social, Educatiu, Oci i temps lliure


LLOC

Centre Mater Palma: C/ Francesc Julià, 54, Palma


DIA I HORA

De dilluns a divendres de 9 a 16h

Cap de setmana depenent de l’activitat


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Infant i joves atesos al centre.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones amb ganes de realitzar una acció voluntària dirigida a millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual adaptant-se a les necessitats de suport que es requereixen.
Persones amb capacitat per acompanyar, recolzar, motivar i fomentar l’autonomia en processos d’inclusió.
Proporcionar vínculos socials afectius a usuaris/as amb poques relacions socials o d’aïllament o situació d’institucionalització en un entorn residencial.


FUNCIONS

Acompanyaments a recursos, motivació cap a activitats que desarrollen les seves capacitats, entreno d’habilitats socials i comunicatives.
Complementar el Treball que es realitza des d’habitatges o residències. Seguiment i comunicació amb els professionals del Servei. Crear un vincle afectiu i de confiança. Participació en processos d’inclusió.
Suport a l’equip educatiu. Acompanyament a les sortides educatives de la comunitat. Organitzar activitats de dinamització. Suport durant el temps del comedor. Suport en tallers i activitats. Dinamitzar i organitzar tallers. Acompanyament a sortides a la comunitat. Suport en las actividades de la vida diaria, comunicación, bienestar emocional, desarrollo personal, relaciones sociales y afectivas, inclusión y participación social, ocio, derechos y cualquier otro aspecto que afecte a la calidad de la vida de la persona. Complementar els plans de treball de les persones. Participar en accions grupals amb els professionals del servei.
Millorar les habilitats sociolaborals dels usuaris del servei. Reduir la bretxa digital en matèria de Búsqueda d’ocupació. Establiment de vincles, converses virtuals, organització i impartició de tallers i dinàmiques de diversa índole…

 


ACTIVITATS

Organització i posada en marxa d’activitats, manualitats, tallers, jocs, dinàmiques … atractives i útlils per a l’alumnat.
Acompanyar i complementar a l’equip educatiu.