DESCRIPCIÓ

Suport i facilitar la participació en les activitats de les persones d’habitatges i residències amb diversitat funcional


ÁMBIT

Social, Educatiu


LLOC

Espais i recursos comunitaris.
Vivendes i residències. 


DIA I HORA

De dilluns a divendres a partir de les 16h

Caps de setmana o festius segons activitat.


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Joves i adults amb diverstiat funcional i amb característiques i necessitats diferents segons el grup.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones amb ganes de realitzar una acció voluntària dirigida a millorar la qualitat de vida de persones amb discapacitat intel·lectual adaptant-se a les necessitats de suport que es requereixen.
Persones amb capacitat per acompanyar, recolzar, motivar i fomentar l’autonomia en processos d’inclusió.
Proporcionar vínculos socials afectius a usuaris/as amb poques relacions socials o d’aïllament o situació d’institucionalització en un entorn residencial.


FUNCIONS

Acompanyaments a recursos, motivació cap a activitats que desarrollen les seves capacitats, entreno d’habilitats socials i comunicatives.
Complementar el Treball que es realitza des d’habitatges o residències.
Seguiment i comunicació amb els professionals del Servei.
Crear un vincle afectiu i de confiança.
Participació en processos d’inclusió.


ACTIVITATS

Excursions, passeigs per conèixer els recursos del barri, proposar i acompanyar activitats gratificants, charlas, ús de transport públic…