DESCRIPCIÓ

Programa d’atenció a persones que participen en activitats d’oci i volen informació sobre la gestió dels plaers i riscos associats al consum de substàncies


ÁMBIT

Social, Oci i temps lliure


LLOC

C/ Gabriel Llabrés, 9, 2º 1ª
Palma


DIA I HORA

Depenent de l’acció a desenvolupar.


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones majors d’edat.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones majors d’edat, familiaritzades amb els espais de festa, amb ganes d’aprendre sobre la gestió dels plaers i riscos associats al consum de substàncies i que els hi agrade el treball en equip.


FUNCIONS

Participar de manera activa en les transformacions a través de l’escolta activa, la reflexió, el debat i l’exposició de continguts.
Convertir-se en agent de salut als espais d’oci oferint informació objectiva per a la gestió dels plaers i els riscos en relació amb el consum de substàncies.
Participar en el servei d’anàlisi de substàncies i assessorament mitjançant l’aprenentatge de les tècniques analítiques i l’assessorament a les persones que acudeixen al programa.
Treballar en equip de manera conjunta amb l’equip de voluntariat i l’equip tècnic a les diferents activitats i projectes que es desenvolupin.


ACTIVITATS

Rebre formació sobre substàncies, efectes i gestió dels plaers i els riscos.
Cercar continguts i exposar-los a les formacions.
Participar en les assemblees delegacionals.
Participar en les comissions de treball delegacionals i interdelegacionals.
Realitzar intervencions en oci.
Desenvolupar les activitats del servei d’anàlisi i assessorament a persones usuàries.
Difondre el programa entre iguals.