DESCRIPCIÓ

Programa de suport activitats de promoció i difusió


ÁMBIT

Social, Comunitari, Educatiu


LLOC

Seu Fundació Ires o altres
Avinguda Comte de Sallent, 11 4t 07003 Palma


DIA I HORA

De dilluns a divendres, matí i/o horabaixa


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Població en general


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Compromís i disponibilitat. Persones amb coneixements feministes. Conscienciació i sensibilització en relació a la violència de gènere


FUNCIONS

Suport puntual en esdeveniments i activitats de promoció, conscienciació i sensibilització.

Participació en accions motivadores i de sensibilització vers el col·lectiu.


ACTIVITATS

Esdeveniments, causes puntuals, dies commemoratius (dia del voluntariat, dia de les famílies, 8M, 25N, dia de la infància, dels drets LGTBI etc.)