DESCRIPCIÓ

Programa de suport a les àrees transversals de l’entitat


ÁMBIT

Social, Comunitari, Educatiu


LLOC

Seu Fundació Ires o altres
Avinguda Comte de Sallent, 11 4t 07003 Palma


DIA I HORA

De dilluns a divendres, matí i/o horabaixa


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Tasques de caire més administratiu o de gestió que repercuteixen en la millora en tots aquells departaments transversals de l’entitat com són: Direcció, Direccions operatives, Àrea de Persones, Àrea de comunicació i fundraising, Àrea d’Administració i finances, Àrea de sistemes, Àrea de qualitat i Oficina de projectes.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones amb trajectòria en treballs administratius i/o gestió d’organitzacions amb coneixements i interessos en participar com a voluntari en tasques de suport a l’estructura de l’entitat.

Les persones voluntàries d’estructura poden ser dels tres tipus que contempla el Pla de voluntariat:

– Voluntariat de Projecte
– Voluntariat de Comissió
– Voluntariat d’acció


FUNCIONS

– Tasques de suport a les àrees transversals de l’entitat: Direcció, Direcció Operativa, Àrea de persones, Àrea d’Administració i Finances, Àrea de comunicació i fundraising, Àrea de Sistemes, Àrea de qualitat, Oficina de projectes.
– Tasques de suport a projectes puntuals impulsats per la organització sobretot aquells que suposin la celebració de dies commemoratius.
– Tasques de suport a projectes transversals de l’entitat que suposin la participació de més d’un àrea transversal.

Les seves funcions poden abastar des de la participació activa en la creació d’un projecte, la seva execució i posterior avaluació.


ACTIVITATS

El programa de voluntariat de suport a l’estructura agrupa a totes aquelles demandes de persones voluntàries que mostren el seu interès en donar suport a tasques de caire més administratiu o de gestió que repercuteixen en la millora en tots aquells departaments transversals de l’entitat com són: Direcció, Direccions operatives, Àrea de Persones, Àrea de comunicació i fundraising, Àrea d’Administració i finances, Àrea de sistemes, Àrea de qualitat i Oficina de projectes.