DESCRIPCIÓ

Suport a la difusió de l’entitat amb disseny i maquetació


ÁMBIT

Cooperació al desenvolupament.


LLOC

Des de casa o a la delegación , C/ seminari, 4 07001 – Palma


DIA I HORA

Depèn d’activitat.


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Conjunt de la població


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Responsable, altruista, compromés amb la tasca, flexible.
Coneixements de disseny i maquetació de cartells i de material de difusió de l’entitat.


FUNCIONS

Disseny de cartells, maquetació i creació de faldons publicitaris, creació de roll-up i lones publicitàries, etc.


ACTIVITATS

A totes. Depèn d’activitat.


Aneu a la barra d'eines