DESCRIPCIÓ

Reforç educatiu a infants i joves en anglès


ÁMBIT

Social


LLOC

Centre Naüm Son Roca – Palma


DIA I HORA

Un día a la setmana de 17:15 a 18:15


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Infants de 10 a 12 anys.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona adulta i responsable amb experiència donant repàs en anglès.


FUNCIONS

Donar suport individual a infants en la matèria d’anglès.


ACTIVITATS

Reforç escolar