DESCRIPCIÓ

Un programa on es recolza la intervenció dels professionals del programa que atén a adolescents tutelats/des, ex tutelats/des i joves que es troben en situació de dificultat social.


ÁMBIT

Social


LLOC

Eivissa, Palma de Mallorca, Menorca i Formentera


DIA I HORA

Segons disponibilitat.

El programa finalitza el desembre del 2022


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Adolescents tutelats/des, ex tutelats/des i joves que es troben en situació de dificultat social


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Titulat/da i/o estudiant del darrer curs de las titulacions de psicología, educació social o treball social.

Que sigui una persona responsable, amb capacitat de treball en equip, interés en l’ús de noves tecnologíes, habilitats comunicatives.


FUNCIONS

Recolzar la intervenció dels professionals del programa per a millorar les habilitats i recursos dels joves i adolescents atesos.


ACTIVITATS

  • Desenvolupar materials i recursos per a la formació interna.
  • Suport educatiu i suport a la intervenció.
  • Suport en les actuacions de seguiment.
  • Suport en el desenvolupament de les sessions i tallers grupals.
  • Altres tasques de suport als professionals.