DESCRIPCIÓ

Suport als terapeutes en centre de dia en les funcions administratives pròpies i/o també, la possibilitat d’ajudar a desenvolupar un talle


ÁMBIT

Social, socio-sanitari


LLOC

Vía Alemanya,38, 07500 Manacor.


DIA I HORA

09:00 a 13:00 (A determinar hores concretes)

De dilluns a divendres.


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones en procés de superar una addicció


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Cerquem persones amb habilitats comunicatives, empatia, que rebutgen el món de les drogues i que tenen disponibilitat 1 dia a la setmana, o bé una vegada cada 15 dies.


FUNCIONS

Donar suport als terapeutes en centre de dia en les funcions administratives pròpies i/o també, la possibilitat d’ajudar a desenvolupar un taller d’una hora d’aficions, esports, manualitats, dinàmiques, jocs,… Que motiven als usuaris i ajuden a superar el procés de teràpia.


ACTIVITATS

Activitats administratives del Centre de dia/Activitats d’oci i temps lliure