DESCRIPCIÓ

Programa per a cobrir les necessitats emocionals i socials de persones malaltes hospitalitzades.


ÁMBIT

Socio-sanitari


LLOC

Hospitals de Sant Joan de Déu de Palma i Inca


DIA I HORA

Tota la setmana

De 10 a 13 h y 16.30 a 19.30 h


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones depenents i  malalts


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Empatia, saber escoltar, ganes d’ajudar


FUNCIONS

Companyia a les persones hospitalitzades


ACTIVITATS

Visites i companyia.


Aneu a la barra d'eines