DESCRIPCIÓ

Programa per a cobrir les necessitats emocionals i socials de persones malaltes hospitalitzades i les seves famílies a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Inca.


ÁMBIT

Socio-sanitari


LLOC

Hospital de Sant Joan de Déu d’Inca


DIA I HORA

Qualsevol dia de la setmana de 10 a 14 h y de 16.30 a 20 (hi ha flexibilitat)


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones en rehabilitació, geriatria i/o pal·liatius, també es dona suport a les famílies.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones adultes (no majors de 70 anys). Responsables, respectuoses, emocionalment  estables i amb ganes de ajudar als altres.


FUNCIONS

Donar suport i acompanyament a persones malaltes i/o amb dependència en gestions i altres activitats


ACTIVITATS

Companyia i suport emocional. Acompanyament extern (interconsultes i gestions personals). Activitats lúdiques (lectura, jocs, etc…). Acompanyament a serveis religiosos. Suplències familiars. Suport a activitats de l’Obra Social i SAER.