DESCRIPCIÓ

Captació de recursos al llarg de l’any dins les activitats organitzades per APAAC (sopars, celebracions, curses, esdeveniments populars, etc…)


ÁMBIT

Socio-sanitari


LLOC

Depenent de l’esdeveniment


DIA I HORA

Depenent de l’esdeveniment


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Aquest programa s’adreça a la població general i a persones afectades de càncer.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

– Major de 18 anys
– Compromís continuat amb la entitat
– Estabilitat emocional i personal
– Capacitat de tolerància al sofriment
– Afrontament de situacions difícils
– Habilitats d’Actitud d’escolta activa i empatia
-Confidencialitat i discreció amb la intimitat de les persones
– Respecte cap a  la cultura, costums, valors, creences o idees dels altres
– Capacitat d’integració i treball en equip


FUNCIONS

Donar suport en accions de captació de recursos econòmics.

Contribuir al manteniment i a l’increment dels serveis i dels programes d’APAAC.


ACTIVITATS

Venda de loteria
Participació a sortejos, rifes i tómboles
Venda de productes d’APAAC
Organització d’esdeveniments variats