DESCRIPCIÓ

El projecte “Aliments i Solidaritat” acull persones voluntàries de procedència molt diverses que per la seva situació familiar o professional gaudeixen de disponibilitat per compartir el seu temps i la seva experiència o que per qualsevol altre motiu han pres la decisió d´exercir la solidaritat en primera línia a prop dels mes necessitats


ÁMBIT

Social


LLOC

Seu de l’entitat (c/ Montevideo,3)


DIA I HORA

dijous

dematí 09.30 a 12.30

horabaixa de 16.00 a 19.00


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones migrades i/o refugiades, Infants i joves


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Homes i dones de qualsevol edat disposades a realitzar l´acció voluntària en els diferents àmbits del projecte “Aliments i Solidaritat.

Tot assolint els valors de respecte a la dignitat humana, responsabilitat i respecte a la diferència cultural, solidaritat, transparència, respecte al pluralisme en l´interior del voluntariat, escolta activa, empatia, confiança recíproca y companyonia entre les persones voluntàries.


FUNCIONS

– recepció i lliurament aliments, roba, joguines, etc

– logística: transport i emmagatzemament

– recollida de dades i entrevistes

– informació i assessorament – formació i borsa de treball


ACTIVITATS

Les que s’esmenten a les funcions.