DESCRIPCIÓ

-Programa per a informar dels suports i serveis específics que APAAC facilita a les persones afectades de càncer

 


ÁMBIT

Socio sanitàri


LLOC

Tota Eivissa


DIA I HORA

Depenent de l’acció/activitat


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones afectades pel càncer i població general


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

– Major de 18 anys
– Compromís continuat amb la entitat
– Estabilitat emocional i personal
– Capacitat de tolerància al sofriment
– Afrontament de situacions difícils
– Habilitats d’Actitud d’escolta activa i empatia
-Confidencialitat i discreció amb la intimitat de les persones
– Respecte cap a  la cultura, costums, valors, creences o idees dels altres
– Capacitat d’integració i treball en equip


FUNCIONS

– Proporcionar missatges de salut a la població general o específica
– Contribuir a augmentar el grau de salut comunitari
– Informar dels suports i serveis específics que APAAC facilita a les persones afectades de càncer


ACTIVITATS

-Transmissió de missatges de salut en campanyes de prevenció i/o suport (alimentació, càncer de mama, colon, limfomes, tabac)