DESCRIPCIÓ

Es tracta d’un programa d’acompanyament i suport a persones afectades de càncer,  així com suport a les famílies d’aquests.


ÁMBIT

Socio sanitari


LLOC

– Hospital Can Misses:
– Hospital de Día Oncológico
– Habitació d’ingres hospitalari
– Domicili/residència del pacient


DIA I HORA

De dilluns a divendres en horari de matí o horabaixa, 2 hores de dedicació semanal repartides en 1 o 2 dies a la setmana


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Persones afectades de càncer que necessiten suport i acompanyament en qualsevol moment de la malaltia. 


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

– Major de 18 anys
– Compromís continuat amb la entitat
– Estabilitat emocional i personal
– Capacitat de tolerància al sofriment
– Afrontament de situacions difícils
– Habilitats d’Actitud d’escolta activa i empatia
-Confidencialitat i discreció amb la intimitat de les persones
– Respecte cap a  la cultura, costums, valors, creences o idees dels altres
– Capacitat d’integració i treball en equip


FUNCIONS

– Contribuir a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars
– Prevenir, compensar o contrarestar l’aparició de dificultats emocionals derivades de la malaltia.


ACTIVITATS

– Detecció de las necessitats del pacients i les seves famílies
– Descans del cuidador primari
– Acompanyaments al pacient i/o familiars
– Suport emocional
– Desenvolupar activitats d’animació
– Suport a la realització de gestions
– Guia hospitalari
– Distracció i entreteniment: jocs, passatemps, tablets, libros