DESCRIPCIÓ

Millorar la vida dels infants que reben cures pal·liatives i la dels seus familiars.


ÁMBIT

Socio sanitari


LLOC

Per a tota Mallorca


DIA I HORA

De dilluns a diumenge depenent de les activitats realitzades


CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES

Infants malalts i  hospitalitzats així com també les seves famílies


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones compromeses, amb disponibilitat, sensibilitat i amb ganes de ajudar a la visibilització de la tasca de l’entitat.


FUNCIONS

Funcions logístiques (repartiment material ortoprotèsic), accions per a visibilitzar l’entitat i la seva tasca (participar a esdeveniments, xerrades, …), recerca de recursos econòmics…


ACTIVITATS

Repartiment de materials, Accions de difusió i divulgació, suport i acompanyament als infants i les seves famílies.


Aneu a la barra d'eines