DESCRIPCIÓ

Programa per a donar a conèixer les campanyes anuals de prevenció i conscienciació. 


ÀMBIT

Sociosanitari


LLOC

Depenent de la campanya.


DIA I HORA

Depenent de l’activitat. Accions puntuals, es determina l’horari amb antelació.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Població general i persones voluntàries de l’entitat.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona major de 14 anys (fins els 16 anys anirà acompanyat d’una persona adulta), compromesa amb l’entitat, habilitats de comunicació, resistència a la frustració, confidencialitat i discreció, capacitat de treball en equip, …


FUNCIONS

Donar a conèixer l’AECC, els seus programes i serveis. Proporcionar missatges saludables a la població. Contribuir a augmentar la salut comunitària.


ACTIVITATS

Transmissió de missatges saludables dins les campanyes de prevenció. Divulgació dels programes i serveis de l’AECC.