DESCRIPCIÓ

Voluntariat específic per a joves de 14 a 35 anys amb l’objectiu de educar en la cultura de la salut.


ÀMBIT

sociosanitari


LLOC

Depenent de l’activitat


DIA I HORA

A determinar depenent de l’activitat, la participació mitja és bimensual.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Població general, pacients oncològics i els seus familiars.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Joves entre 14 i 35 anys que vulguin educar en la cultura de la salut, fomentar hàbits saludables, fomentar el voluntariat social juvenil, reduir la població jove fumadora.


FUNCIONS

Educar en la cultura per a la salut, fomentar hàbits saludables, transmetre informació envers el càncer, organitzar i dur a terme activitats d’oci, participar en les reunions previstes.


ACTIVITATS

Activitats d’oci alternatiu (excursions, tallers, …), reunions i altres esdeveniments de difusió i divulgació de l’entitat.


Aneu a la barra d'eines