DESCRIPCIÓ

Suport i dinamització a les persones ateses que resideixen al pis que gestiona l’entitat.


ÀMBIT

Comunitari. Social


LLOC

C/ Pollensa nº86. Inca


DIA I HORA

Sense determinar ja que depen de la disponibilitat de la persona voluntaria i les activitats de les persones ateses. S’acordarà amb el responsable del programa.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Persones majors d’edat que tenen afectada la seva autonomia (deteriorament cognitiu, transtorn de salut mental o discapacitat).


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona que estigui sensibilitzada amb el col·lectiu, empàtica i amb disponibilitat de compartir el seu temps lliure per a la realització d’activitats d’oci amb les persones ateses. 


FUNCIONS

Suport en la socialització de les persones ateses. Dinamització  de les persones ateses mitjançant activitats consensuades entre ambdues parts.


ACTIVITATS

Acompanyaments, suport, dinamitzar l’espai de trobada.