DESCRIPCIÓ

Donar suport a l’entitat en l’àmbit de comunicació, gestió de xarxes socials i presència al mitjans de comunicació.


ÀMBIT

Sociosanitari


LLOC

Seu Metges del Món. Palma


DIA I HORA

Sense determinar ja que depen de la disponibilitat de la persona voluntaria i les activitats/tasques.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Voluntariat de l’entitat, mitjans de comunicació, població general.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persones majors d’edat amb habilitats de comunicació, persona responsable.


FUNCIONS

Donar suport a l’entitat en l’àmbit de comunicació, gestió de xarxes socials i presència al mitjans de comunicació.


ACTIVITATS

Activitats de mobilització social, gestió de xarxes socials, rodes de premsa i altres esdeveniments.