DESCRIPCIÓ

Donar suport en la intervenció en el programa


ÀMBIT

Social. Educatiu


LLOC

Palma


DIA I HORA

Hivern: matins i/o horabaixes.
Estiu: matins.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Homes penats per violència de gènere.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona en procés de formació o formació d’estudis relacionats amb l’àmbit social i/o educatiu.


FUNCIONS

Donar suport en la intervenció i gestió del programa que pretén extingir qualsevol tipus de conducta violenta dirigida cap a la dona, així com la modificació de tota mena d’actituds i creences de tipus sexista en aquelles persones sotmeses a penes alternatives per la comissió de delictes de violència de gènere.


ACTIVITATS

Suport en les sessions realitzades amb les persones ateses, suport en elaboració de materials per les sessions grupals, registre de dades rellevants, valoració conjuntament del/la professional, participació en la memòria final, … (en funció dels interessos de la persona voluntària es concretarà les activitats i funcions)