DESCRIPCIÓ

Donar suport en la intervenció en el programa


ÀMBIT

Social. Educatiu


LLOC

Palma


DIA I HORA

Hivern: matins i/o horabaixes.
Estiu: matins.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Homes penats per violència de gènere.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona en procés de formació o formació d’estudis relacionats amb l’àmbit social i/o educatiu.


FUNCIONS

Donar suport en la intervenció i gestió del programa


ACTIVITATS

Suport en les sessions realitzades amb les persones ateses, suport en elaboració de materials per les sessions grupals, registre de dades rellevants, valoració conjuntament del/la professional, participació en la memòria final, … (en funció dels interessos de la persona voluntària es concretarà les activitats i funcions)