DESCRIPCIÓ

Suport en la intervenció i gestió d’accions en prevenció de ciberassajament.


ÀMBIT

Social. Educatiu


LLOC

Palma, Inca i Eivissa


DIA I HORA

Hivern: matí i/o horabaixa.
Estiu: matins.


CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES

Menors entre 12 i 18 anys.


PERFIL DEL VOLUNTARIAT

Persona en procés de formació o formació d’estudis relacionats amb l’àmbit social i/o educatiu.


FUNCIONS

Donar suport en la intervenció i gestió del programa de prevenció del ciberassajament.


ACTIVITATS

Suport en les sessions realitzades amb les persones ateses, suport en elaboració de materials per les sessions grupals, registre de dades rellevants, valoració conjuntament del/la professional, participació en la memòria final, … (en funció dels interessos de la persona voluntària es concretarà les activitats i funcions)


Aneu a la barra d'eines