Espai Lectura – Fundació SJD SS Mallorca

Espai Lectura – Fundació SJD SS Mallorca

DESCRIPCIÓ Programa per organitzar activitats lúdiques relacionades amb la promoció de la lectura. ÁMBIT Cultural, Oci i temps lliure, Educatiu LLOC Fundació SJD DIA I HORA Dissabte mati CARACTERISTIQUES PERSONES ATESES Joves, infants i adults en situació de...
Espai Lectura – Fundació SJD SS Mallorca

Seguim Cuidan’t – Sant Joan de Déu

DESCRIPCIÓ Acompanyament de persones en situació de soledat no desitjada mitjançant conversa telefònica. ÁMBIT Sociosanitari LLOC A l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma o Inca o des de casa de la persona voluntària. DIA I HORA A convenir, qualsevol dia de la...
Solidaritat Eivissa – Associació de Voluntaris d’Eivissa

Solidaritat Eivissa – Associació de Voluntaris d’Eivissa

DESCRIPCIÓ Suport des de l’acció voluntària a activitats i col·laboracions socials, ambientals, esportives i culturals organitzades a l’illa d’Eivissa ÁMBIT Social, Esportiu, Cultural i Ambiental LLOC Depenent de l’acte, a tota l’Illa d’Eivissa DIA I...
Endavant – Metges del Món

Endavant – Metges del Món

DESCRIPCIÓ Suport en activitats (tallers, cursos, seminaris, jornades, accions de sensibiltizació) de la promoció de la salut, la interculturalitat i prevenció del racisme ÁMBIT Sociosanitari LLOC Palma, part forana de Mallorca i seu de Metges del Món a Palma. DIA I...
Suport a l’habitatge – Aproscom

Suport a l’habitatge – Aproscom

DESCRIPCIÓ Acompanyament en activitats lúdiques, esportives o altres activitats que proposin les persones voluntàries amb persones amb discapacitat intel·lectual. ÁMBIT Oci i temps Lliure, Esportiu LLOC Diverses localitats del Llevant de Mallorca DIA I HORA De dilluns...