Des del programa de voluntariat de les Nacions Unides, s’ha editat el segon informe en el qual es destaca el potencial del voluntariat per al foment de la inclusió social a escala mundial, nacional i local.
El segon Informe de l’estat del voluntariat al món, dedicat a la relació entre el voluntariat i la governança, defensa que el voluntariat i les polítiques i inversions de desenvolupament que se centren en les persones ofereixen un potencial sense explotar per al desenvolupament sostenible. L’informe postula el voluntariat com a recurs i vehicle addicionals perquè les destreses, els coneixements i la competència tècnica impulsin la veu i la participació, la responsabilitat i rendició de comptes i la receptivitat com a pilars principals de la bona governança, complementant així altres solucions i recursos en nom del desenvolupament

 

Informe sobre l’estat del voluntariat al món 2015: transformar la governança (veure document)