Fundación Aldaba – Can Neftalí

Fundación Aldaba – Can Neftalí

DESCRIPCIÓ Acompanyament i suport a activitats socials i d’oci a joves a centres de protecció o reforma. ÁMBIT Social i Oci i Temps lliure LLOC C/ Pollensa, 80 – Inca DIA I HORA A concretar amb la persona responsable del programa. CARACTERÍSTIQUES PERSONES...
Creu Roja – Reclusos

Creu Roja – Reclusos

DESCRIPCIÓ Tallers a centres penitenciaris de formació i oci ÁMBIT Social i Oci i temps lliure LLOC Centres penitenciaris de Mallorca i Menorca. DIA I HORA Dilluns a Dissabte  – Matí. Sense determinar ja que depen de les activitats. CARACTERÍSTIQUES...