Seguim Cuidan’t – Sant Joan de Déu

Seguim Cuidan’t – Sant Joan de Déu

DESCRIPCIÓ Acompanyament de persones en situació de soledat no desitjada mitjançant conversa telefònica. ÁMBIT Sociosanitari LLOC A l’Hospital Sant Joan de Déu de Palma o Inca o des de casa de la persona voluntària. DIA I HORA A convenir, qualsevol dia de la...
Endavant – Metges del Món

Endavant – Metges del Món

DESCRIPCIÓ Suport en activitats (tallers, cursos, seminaris, jornades, accions de sensibiltizació) de la promoció de la salut, la interculturalitat i prevenció del racisme ÁMBIT Sociosanitari LLOC Palma, part forana de Mallorca i seu de Metges del Món a Palma. DIA I...
Infància i Família – Creu Roja

Infància i Família – Creu Roja

DESCRIPCIÓ Activitats lúdiques i educatives per a infants a escoles d’estius, suport escolar i hospitalització. També activitats d’atenció a famílies. ÁMBIT Social LLOC Seu Creu Roja de Palma DIA I HORA Activitats de matí i horabaixa, depenent de...
Fundación Aldaba – Aldaba Bona Nit

Fundación Aldaba – Aldaba Bona Nit

DESCRIPCIÓ Suport mitjançant telefonades a persones adultes que veuen la seva autonomía afectada. ÁMBIT Social, sociosanitari, educatiu LLOC Des de casa, via telefònica DIA I HORA Dia a convenir entre les 18 i les 20h CARACTERÍSTIQUES PERSONES ATESES Persones majors...
Pis Tutelat – Fundació Patronat Obrer

Pis Tutelat – Fundació Patronat Obrer

DESCRIPCIÓ Programa per donar suport a les persones i famílies monoparentals vinculades a la Fundació. ÁMBIT Social LLOC Seu de l’entitat, carrer Montevideo, 6 Palma DIA I HORA Ocasionalment 2 o 3 vegades a la setmana. Tot l’any CARACTERISTIQUES PERSONES...