Voluntaris/es Covid19

by

Fruit de l’estat d’alarma provocat per la crísi sanítària, s’ha establert la col·laboració amb la Xarxa Junts del Govern Balear.

En aquest sentit s’ha creat una borsa de voluntaris/es covid19. Per poder accedir aquesta s’han de complir diversos requisits:

  • Tal i com estableix la llei 11/2019 del 8 de març, de voluntariat a les Illes Balears (BOIB). Podran realitzar voluntariat les persones majors d’edat i aquelles persones menors de 16 i majors de 14 anys amb l’autorització expressa (per escrit) dels seus progenitors, tutors o representants legals; aquelles persones majors de 16 i menors de 18 anys amb el consentiment dels seus progenitors, tutors o representants legals (totes les persones menors d’edat hauràn de comptar amb el suport d’una persona referent adulta responsable del programa/acció).
  • Haver realitzat la formació bàsica de voluntariat (anteriorment) o la formació bàsica de voluntariat online. Aquesta formació es pot realitzar durant tot el que duri l’estat d’alarma a la plataforma online que hem habilitat des de la PLAVIB. Podeu accedir a ella omplenant el següent formulari: https://bit.ly/fbvonlineplavib
  • Haver realitzat la pindola formativa en mesures sanitàries pe covid19 de Creu Roja, podeu accedir a la mateixa al següent enllaç: https://bit.ly/pindolacovidcreuroja

Un cop compleixis els requisits et pots inscriure a la borsa de voluntaris covid19 mitjançant el següent enllaç: https://bit.ly/voluntariscovid19PLAVIB

Un cop inscrit a la borsa rebràs les comunicacions de les noves accions solidàries i de programes de voluntariat que duguin a terme les entitats covid19

També pots apuntar-te directament a un dels voluntariats de les entitats covid19 que es poden consultar al següent enllaç: (en construcció)