Entitats Covid19

by

Amb les darreres informacions rebudes, podem aclarir més el procediment per fer voluntariat presencial durant l’Estat d’Alarma al que ens trobem per la situació d’emergència sanitària. Perquè des del GOIB i la Delegació de Govern s’autoritzi la realització de programes de voluntariat presencials des de les entitats haureu de:
  • Enviar un correu a la Direcció General de Participació i Voluntariat (voluntariat@dgpiv.caib.es) amb:
    •  
    • Declaració de Responsable que certifica el compliment de les obligacions de la Llei 11/2019 de Voluntariat a les Illes Balears
    • Indicar dades de contacte: Nom de l’entitat, petita descripció, telèfon i/o correu electrònic, web, àmbit d’actuació, territori, logotip.
  • Emplenar aquest formularidels projectes de voluntariat que estau duent a terme.
  • Enviar un segon correu, a la Direcció General de Participació i Voluntariat (voluntariat@dgpiv.caib.es ), amb l’assumpte  “Autorització mobilitat voluntariat” on s’especifiquin el nom de l’entitat, CIF, nom del programa que desenvolupa i municipi on es realitza. Aquestes dades es faran arribar a la Delegació de Govern per tramitar l’autorització de mobilitat de les persones implicades al programa de voluntariat.
En tot cas, i per assegurar la mobilitat de les persones voluntàries, sempre en programes de cobertura de necessitats bàsiques i coordinats amb els serveis públics.

 Per a més dubtes i oferiments es pot enviar un missatge electrònic a xarxajunts@caib.es o cridar al 971 17 72 00