A continuació trobareu la informació de la documentació i recursos per a les entitats de voluntariat.
 
Per començar
Adjuntam la guia “Feim Voluntariat” . Us servirà per tenir una primera idea sobre aquelles obligacions de documentació i processos que normativament es demana a les entitats com a entitats de voluntariat.
 
Suport en la redacció
Normativament és obligatori desenvolupar els següents documents. Us feim arribar documents adjunts propis, és a dir, realitzats per la Plataforma del Voluntariat, altres documents que estan fets per la Plataforma de Voluntariado de España o enllaços al portal d’instruments per entitats de voluntariat de la Direcció General de Participació i Voluntariat. Trobareu que els documents en alguns casos inclouen més informació. S’ha de tenir en compte que gran part dels models elaborats per la Plaforma del Voluntariat són més complets que l’obligació normativa de la llei, a fi de millorar els processos que es deriven dels propis documents i no quedant-se únicament amb l’obligació.
 
Pla de voluntariat
Adjuntam un document propi de suport en la redacció. A més, també adjuntam la guia d’elaboració de Plans de Voluntariat, que planteja una elaboració més profunda no sols damunt el document sinó en relació al procés de de definir finalitats i ús dels recursos al pla. Finalment us afegim a continuació l’enllaç a la web de la Direcció General de Participació i voluntariat per suport a la redacció de plans de voluntariat
 
Programa de voluntariat
Adjuntam un índex descriptiu dels punts a desenvolupar. També una presentació d’una formació pròpia damunt redacció de programes de voluntariat.
 
Document de compromís
Adjuntam un model de document de compromís, un per persones adultes i un altre per persones menors. Afegim també un enllaç a la web de la Direcció General de Participació i voluntariat per suport a la redacció de documents de compromís
 
 
Codi Ètic
Afegim a continuació l’enllaç del Codi Ètic de la Plataforma del Voluntariat, que us pot servir d’ajuda per redactar també el vostre. També un altre enllaç a la web de la Direcció General de Participació i voluntariat per suport a la redacció dels Codis Ètic
 
Registre de persones voluntàries.
Adjuntam un model de registre en una fulla de càlcul que caldrà personalitzar així com hi hagi la informació d’interès. Afegim l’enllaç a a la web de la Direcció General de Participació i voluntariat per suport a la redacció de registre de persones voluntàries
 

Règim de reemborsament de despeses

Adjuntam un model de règim de reemborsament de despeses.

Protocol de gestió de conflictes
Adjuntam un model bàsic de protocol de gestió de conflictes.
 
Certificació de Participació
Adjuntam un model bàsic de certificació de participació
 
 
Acompanyament i millora
Des de la Plataforma del Voluntariat us podem facilitar suport i acompanyament en la redacció i millora dels documents i dels processos a realitzar. Per tant, quan us hagueu animat a fer les primeres redaccions dels documents, ens el podeu facilitar perquè us farem un retorn amb propostes de canvis per la millora d’aquests.
 
Per aprofundir
Properament llançarem una formació de gestió del cicle del voluntariat, que més enllà d’afavorir l’adaptació de les entitats a la llei del voluntariat pretén establir la millora del procés i de les accions en cada una de les passes del voluntariat per l’entitat. Penjarem properament la forma d’inscripció a la web de la Plataforma del Voluntariat, a l’apartat de la formacions per entitats.
 
 
Per qualsevol dubte ens podeu contactar per aquest mateix correu o al telèfon 900 102 979 (telèfon gratuït d’atenció al voluntariat)
 

Documents per a entitats (per descarregar)

Slider
Aneu a la barra d'eines