Creu Roja obre un nou programa de voluntariat en el què cerquen persones amb sensibilitat cap a les situacions de dificultat social que desitgin col·laborar en el Marc d’Atenció a les Persones de Creu Roja (MAP). El MAP té com a objectiu estar cada vegada més prop de les persones vulnerables a través d’accions integrades, realitzades essencialment per voluntaris.

 

 

 

 

Els voluntaris realitzaran dos tipus d’activitat:

1. VOLUNTARI D’ACOLLIMENT:

 • Oferir un acolliment a les persones que acudeixen a Creu Roja per sol·licitar la
 • cobertura de les seves necessitats.
 • Recollida de dades i emplenament de la demanda.
 • Facilitar una primera informació sobre les possibilitats que Creu Roja ofereix davant
 • les demandes plantejades.
 • Facilitar cita per a una valoració.
 • Tot això en un clima de confiança i proximitat, des de l’escolta activa.

 

2. VOLUNTARI DE VALORACIÓ:

 • Realitzar entrevistes de valoració a les persones que permetin identificar
 • problemes, capacitats, fortaleses…
 • Revisió dels mateixos amb l’equip de valoració per a la seva interpretació i anàlisi.
 • Participació amb l’equip de valoració en l’elaboració d’un Pla Personalitzat
 • d’Intervenció.

 

Per a això, necessitem voluntaris compromesos, amb capacitat d’escolta i empatia, que desitgin treballar en equip, i preferiblement amb formació i/ o experiència en l’àmbit social.
També és necessari el maneig d’eines informàtiques.
Creu Roja oferirà formació específica a tots els voluntaris del projecte.
L’activitat es realitzarà en torns setmanals de 3- 4 hores en funció de la disponibilitat del
voluntari.

 

T’interessa? Pots posar-te en contacte amb el Departament de Voluntariat de Creu Roja cridant al 971-295000 o escrivint-nos a elbabe@cruzroja.es.

GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ!