Transparència

 

entitat

L’ENTITAT

estatuts

ESTATUTS

 

equip directiu

JUNTA DIRECTIVA 

 

 

codietic

CODI ÈTIC 

 

Comptes

INFORMACIÓ ECONÒMICA 

 

subvencions

 CONVENIS I SUBVENCIONS

 

memories

 MEMÒRIA ANUAL

memories

 PLA D’ACCIÓ

 

Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears

Arquitecte Bennasar 73 de Palma

CIF G – 57522815

Registre d’Associacions de les Illes Balears: N. 311000006011

Registre Unificat de Serveis Socials de les illes Balears: N. 948

Registre d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament de Palma: N. 341/11.