Descàrrega de documents

Descarregui aquí documentació en relació a la PLAVIB i el voluntariat en general.

 

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS

Estatuts – ¿Li agradaria entrar a la nostra associació? Us podeu descarregar els nostres estatuts.

Fitxa de sol·licitud d’adhesió de noves entitats – Feu-vos membre! Informeu-vos en detall del procediment a través de les nostres persones de contacte trucant al telèfon +34 650.801.026.

 

Codi ètic del PLAVIB

 

Pla d’Acció 2018-2020

 

Memòria Activitats 2018 PLAVIB 
Memòria Activitats 2017 PLAVIB 
Memòria Activitats 2016 PLAVIB
Memòria Activitats 2015 PLAVIB
Memòria Activitats 2014 PLAVIB
Memòria Activitats 2013 PLAVIB
Memòria Activitats 2012 PLAVIB
Memòria Activitats 2011 PLAVIB

 

RESOLUCIÓ DE L’ASSEMBLEA DE LA PLAVIB – Aposta per un Voluntariat de Qualitat

 

Acta Assemblea 2017

Acta Assemblea 2016

Acta Assemblea 2015

Acta Assemblea 2014

Acta Assemblea 2013

 

 

Propostes en matèria del voluntariat als programes electorals dels partits polítics de les Illes Balears

 

PLATAFORMA DEL VOLUNTARIAT DE ESPANYA

Recull de Bones Pràctiques en Matèria de Voluntariat

 

 

NORMATIVES

Llei 45/2015 del Voluntariat estatal

Llei 6/1996 del Voluntariat estatal (derogada)  

Llei 11/2019 de Voluntariat de les Illes Balears

Llei 3/1998 del Voluntariat de les Illes Balears (derogada) 

 

ALTRES DOCUMENTS

Models de compromís del voluntari/voluntària

6 passes per un Pla de Voluntariat

Estudi sobre la Legislació en Matèria de Voluntariat

Llibre Voluntariat i Pobresa 

Libro Voluntariat i Ocupació

Propostes pels Programes electorals 2015

Presentación Aprendizaje y Servicio

Presentació comparació Lleis del Voluntariat CAIB 3/1998 i Estatal 45/2015

Declaració en Suport al Voluntariat del Parlament de les Illes Balears 7/12/2016