Es publica la nova Llei de Voluntariat de les Illes Balears

El passat 26 de febrer s’aprovar al Parlament de les Illes, la nova Llei de Voluntariat autonòmica, que s’adapta al marc de la llei estatal i a la realitat.

Avui, s’ha publicat al BOIB la Llei 11/2019, de 8 de març, de voluntariat de les Illes Balears que d’entre d’altres novetats hi ha l’enfortiment de drets i deures del voluntariat, entitats i persones destinatàries, reforçament el voluntariat a les entitats, regularització el voluntariat de menors, la possibilitat de demanar l’acreditació de competències i moltes més novetats que podreu llegir a la llei que trobareu a continuació i que podeu descarregar aquí: http://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2019/34/1029138